Škoda wznawia produkcję z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa

ŠKODA wznawia produkcję w fabrykach zlokalizowanych w Czechach. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony pracowników producent wprowadził specjalne przepisy, gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Zdefiniowane wspólnie ze związkiem zawodowym KOVO ustalenia obejmują wprowadzenie ponad 80 różnych procedur, takich jak środki ochronne dla pracowników czy zmiany organizacyjne w firmie.

Produkcja w naszych trzech czeskich fabrykach została zawieszona 18 marca 2020 r. Podjęliśmy tę trudną decyzję, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Była ona ze wszech miar słuszna. Obecnie nadszedł moment, kiedy możemy spojrzeć w przyszłość z optymizmem. Przedstawicielstwa ŠKODY stopniowo otwierają się ponownie w całej Europie, a sukcesywnie wznawiając produkcję, robimy również ważny krok w kierunku uruchomienia dostaw międzynarodowych. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w proces wznawiania produkcji, którzy ciężko pracowali w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Bernhard Maier,
Dyrektor generalny ŠKODA AUTO

Czas przestoju wykorzystaliśmy na przygotowanie procedur płynnego wznowienia produkcji. Ponadto oprócz ochrony naszych łańcuchów dostaw, przeanalizowaliśmy sytuację i możliwości wsparcia dla naszych pracowników dojeżdżających do pracy z zagranicy.

Michael Oeljeklaus,
Członek zarządu ŠKODA AUTO ds. Produkcji i logistyki

W ciągu ostatnich tygodni ściśle współpracowaliśmy z naszym partnerem, związkiem zawodowym KOVO, nad opracowaniem koncepcji „Bezpiecznej produkcji” i „Bezpiecznego biura”. Dzięki wypracowanym ustaleniom wprowadzimy ponad 80 procedur bezpieczeństwa przystosowanych do wszystkich przestrzeni fabrycznych i pomieszczeń biurowych w celu ochrony zdrowia naszych pracowników po wznowieniu działalności.

Bohdan Wojnar,
Członek zarządu ŠKODA AUTO ds. Zasobów ludzkich

Procedury dotyczące bezpieczeństwa określają m.in.: konieczność noszenia masek ochronnych na terenie zakładów produkcyjnych, także przez personel zewnętrzny, które zostaną zapewnione przez ŠKODĘ. Każda zmiana będzie dysponowała ponadto dodatkowym czasem na czyszczenie narzędzi, telefonów i klawiatur, a także wszelkich materiałów i powierzchni. Ponadto wszystkie obszary będą czyszczone i dezynfekowane jeszcze częściej.

ŠKODA wprowadziła także zmiany organizacyjne w celu ochrony pracowników. Obejmują one modyfikacje procesu rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników poszczególnych zmian i ich bezpieczną wymianę na stanowiskach pracy. Procedury te dotyczą także miejsc takich jak: wejście do zakładów, recepcja, stołówka.
Wprowadzono również specjalne przepisy ograniczające ilość personelu produkcyjnego w zespole. Zebrania przed rozpoczęciem zmiany zostały skrócone do minimum. Zwiększono liczbę przestrzeni przeznaczonych na odpoczynek tak, by pracownicy mogli spędzać przerwy w komfortowych warunkach z zachowaniem bezpiecznych odległości, tym samym ograniczając ryzyko infekcji.

Liczba osób obecnych w biurach została ograniczona a pozostali zatrudnieni zachęcani są do pracy z domu. Wprowadzone środki ostrożności zalecają regularne mycie i dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania dłońmi twarzy oraz chodzenie na przerwy pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Opracowane procedury bezpieczeństwa, które wejdą w życie wraz ze wznowieniem produkcji, oparte są na trzech etapach. W pierwszym etapie zostaną – do odwołania – w pełni zastosowane wszystkie środki. Etap drugi przewiduje zniesienie niektórych ograniczeń. Etap trzeci pozwoli na dalsze, stopniowe łagodzenie środków w dłuższym okresie w sposób odpowiedzialny i zapewniający bezpieczeństwo ludziom. W odpowiednim momencie trzecia faza zostanie zniesiona, a wraz z nią fabryki powrócą do standardowych procedur.

ŠKODA informuje pracowników o wszystkich procedurach i środkach ochronnych na czeskich stronach internetowych fabryk, wykorzystuje także ulotki i plakaty oraz kanały cyfrowe, na których publikowane są krótkie filmy informacyjne. Ponadto kierownicy działów mają za zadanie zapoznać członków zespołów ze szczegółowymi środkami bezpieczeństwa, które bezpośrednio dotyczą ich działów.

Salony dealerskie ŠKODY na rynku polskim są, za wyjątkiem jednego, otwarte i obsługują klientów przy zachowaniu wszelkich obowiązujących środków bezpieczeństwa.

Źródło: Skoda Polska