Škoda wydłuża okres gwarancji w związku z pandemią Covid-19

Mając na względzie dobro klientów ŠKODA AUTO podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w okresie obowiązywania gwarancji. Decyzja producenta związana jest z trudną sytuacją klientów ŠKODY, którzy w ostatnich miesiącach, w związku z pandemią Covid-19, mieli ograniczone możliwości przeprowadzenia przeglądów okresowych w autoryzowanych serwisach marki. Program dotyczy aut, których gwarancja wygasa w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 roku.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi mierzą się nasi klienci w związku z pandemią Covid-19, dlatego wyszliśmy im naprzeciw, oferując wydłużenie gwarancji o trzy miesiące. Dzięki temu zyskują oni więcej czasu na spokojne zaplanowanie przeglądów w autoryzowanych serwisach ŠKODY.

Stanislav Pekař,
Dyrektor działu obsługi posprzedażnej ŠKODA AUTO

Wydłużenie gwarancji obowiązuje na całym świecie dla wszystkich pojazdów marki ŠKODA, z wyjątkiem tych produkowanych w Chinach lub przeznaczonych na rynek chiński. Świadczenie to zostaje przedłużone o dodatkowe 3 miesiące w przypadku, gdy termin obowiązywania gwarancji podstawowej lub pakietu pogwarancyjnego zakończy się w okresie pomiędzy 1 marca 2020 r., a 31 maja 2020 r. Wspomniany powyżej dodatkowy 3-miesięczny okres będzie obowiązywał nie dłużej, niż do 31 sierpnia 2020 r.

Wprowadzona regulacja dotyczy wyłącznie czasu obowiązywania gwarancji podstawowej lub pakietu pogwarancyjnego. Ograniczenie dotyczące przebiegu kilometrów nie podlega żadnym zmianom. Zatem, jeżeli przedłużona ochrona gwarancyjna upłynie w terminie pomiędzy 1 marca 2020 r. a 31 maja 2020 r. ze względu na przekroczenie przebiegu pojazdu, wtedy nie zostanie ona przedłużona.

Przedłużenie okresów gwarancji jest jednorazowym i dobrowolnym działaniem producenta i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami prawnymi lub zobowiązaniami na przyszłość.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników ŠKODY jest najwyższym priorytetem firmy. ŠKODA monitoruje rozwój pandemii Covid-19 i przestrzega zaleceń oraz środków ostrożności i bezpieczeństwa na rynkach lokalnych, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: Skoda Polska