Odpowiedzialny kierowca, bezpieczni pasażerowie

Już po raz piąty w Gminie Bukowina Tatrzańska odbyła się akcja „Odpowiedzialny kierowca, odpowiedzialni pasażerowie”, której celem jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa i dbałości o nie przez wszystkich użytkowników dróg.

Policjanci przeprowadzili kontrolę kierowców, a młodzież rozmawiała z prowadzącymi pojazdy, podkreślając konieczność dbania o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego: rowerzystów, pieszych, motocyklistów.

W tej edycji akcji oddziaływaniem zostało objętych 45 kierowców. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów ze wszystkimi przeprowadzili profilaktyczne pogadanki, nagradzając prowadzących pojazdy: ulotkami, naklejkami oraz rysunkami wykonanymi przez swoich młodszych kolegów. Ci kierowcy, którym wypunktowane zostały jakieś drobne uchybienia, również otrzymali drobne upominki, tym razem z przestrogą, by na przyszłość się one nie zdarzały – mówi koordynator akcji Zbigniew Kujawski – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej i Leśnicy. – Uśmiech na twarzach kierowców, współprowadzących akcję uczniów i policjantów pozwala mieć nadzieję, że jest to kolejne działanie, dzięki któremu na naszych drogach będzie bezpieczniej – dodaje.

Organizatorzy przedsięwzięcia życzyli wszystkim na odjezdne: „Szerokiej drogi”, gdyż zgodnie z hasłem umieszczonym na jednej z wręczanych kierowcom naklejek: „Miejsca wystarczy dla wszystkich”.

Akcję współorganizują: Zespoły Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej, Leśnicy i Białce Tatrzańskiej wraz z Komisariatem Policji w Bukowinie Tatrzańskiej, Komendą Powiatową Policji w Zakopanem, Urzędem Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej i Gminną Komisją do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Akcję wspiera Grupa Autoremo.