Marka Volkswagen Samochody Dostawcze od 27 kwietnia wznawia produkcję aut

Po pięciotygodniowej przerwie produkcyjnej, zakłady Volkswagen Samochody Dostawcze w Hanowerze, w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni, od poniedziałku, 27 kwietnia, będą z ograniczoną mocą stopniowo uruchamiać produkcję.

Rozruch następować będzie etapami, a wielkość produkcji uzależniona będzie od dostępności części, rozporządzeń administracyjnych, rozwoju sytuacji na rynkach zbytu i związanych z nią kalendarzy produkcyjnych. Wznowienie pracy w fabrykach nastąpi przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników.

Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli stopniowo wznawiać produkcję. Szczególnie ważne będzie w tym procesie zapewnienie ochrony zdrowia naszych pracowników poprzez wprowadzenie szerokiego pakietu działań prewencyjnych. W tej chwili pracujemy intensywnie w małych zespołach nad przygotowaniem zakładów tak, aby np. możliwe było zachowanie odstępów, wprowadzenie podwyższonych standardów w zakresie higieny czy udostępnienie środków ochrony osobistej tam, gdzie to będzie konieczne. Nadal bardzo aktywnie monitorujemy sytuację. W naszych działaniach w dalszym ciągu będziemy opierać się na wymianie informacji i procedurach. w ramach koncernu oraz na zaleceniach Instytutu Roberta Kocha.

Josef Baumert,
Członek zarządu ds. produkcji i logistyki w VWN

Po pierwsze chciałbym podkreślić, że zdrowie naszych pracowników ma dla nas absolutny priorytet. Przez ostatnich pięć tygodni intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem zakładów do bezpiecznego wznowienia produkcji i mamy tego efekt. Musimy działać i podejmować odpowiedzialne decyzje zabezpieczające przyszłość i ekonomiczną stabilność przedsiębiorstwa. Z tak trudną sytuacją nie mierzył się jeszcze nikt z nas. Załoga w Volkswagen Poznań niejednokrotnie udowadniała, że ponad wszystko łączy ją solidarność. Tylko razem i tylko w duchu współodpowiedzialności uda nam się pokonać te przeciwności.

Jens Ocksen,
Prezes zarządu Volkswagen Poznań

Spółka stworzyła procedury zdrowotne, wzmacniające środki zapobiegawcze, a następnie wdrożyła je w poszczególnych obszarach działalności, co ma umożliwić stopniowe i możliwie najbezpieczniejsze wznowienie produkcji. Wszystkie przewidziane działania dotyczą także firm zewnętrznych i dostawców pracujących na terenie zakładów VW.

Wspólnie, bezpiecznie prowadzimy nasze zespoły przez kryzys wywołany koronawirusem. Przerwa produkcyjna w połączeniu z wieloma działaniami prewencyjnymi była najbardziej odpowiedzialną decyzją. Przed nami kolejny, teraz bardzo ważny etap, powrót do pracy i stopniowe wznowienie produkcji. Przygotowując się do tego momentu analizie poddaliśmy każde stanowisko pracy, tak na produkcji jak i w biurach. Bazując na tej wiedzy oraz opierając się na zaleceniach władz odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, zdecydowaliśmy rozszerzyć działania w zakresie ochrony zdrowia naszych pracowników. Procesy produkcyjne zostaną zoptymalizowane, tempo pracy linii będzie dostosowane do nowych warunków, wszyscy pracownicy otrzymają maseczki ochronne oraz rękawiczki, wyłączone zostaną dotykowe czytniki rejestrujące czas pracy ERCP, we wszystkich obszarach będą bezwzględnie obowiązywały zarządzenia dot. minimalnych odstępów oraz podwyższonych norm higienicznych. Bardzo dziękuję za odpowiedzialną postawę wszystkich naszych pracowników, zrozumienie i współpracę.

Jolanta Musielak,
Członek zarządu ds. personalnych i organizacji

Rozwiązania dotyczące wdrażanych działań profilaktycznych, organizacji pracy podczas przestojów i wynagrodzenia pracowników podczas przerwy produkcyjnej były przedmiotem rozmów z reprezentacją pracowników związkiem zawodowym OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań.

Podczas prowadzonych negocjacji przyświecały nam dwa cele: zapewnienie wynagrodzenia podczas przestoju oraz zabezpieczenie miejsc pracy dla pracowników Volkswagen Poznań. Te dwa nadrzędne założenia zostały osiągnięte. Mamy także decyzję, że w następnych tygodniach stopniowego rozruchu pracownicy także otrzymają swoje wynagrodzenie, pomimo tego, że duża ich część pozostanie jeszcze w domach.

Piotr Olbryś,
Przewodniczący zakładowej Solidarności

Zgodnie z ustaleniami zawartymi ze związkiem zawodowym OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań, pięć tygodni nieobecności, które są wynikiem wstrzymania produkcji, było dla pracowników Volkswagen Poznań w 100% płatne.

Źródło: Volkswagen Polska