Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA DO PRACY

Informujemy, że na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych spółki Grupy Autoremo:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Anndora sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej
  • (34-530) przy ul. Kościuszki 182,
  • Autoremo sp.j. Andrzej i Edward Kuchta z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (34-530) przy ul.
  • Kościuszki 183 oraz
  • Autoneo sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej (34-530) przy ul. Kościuszki 182

wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe jako współadministratorzy danych.

Aby skontaktować się z nami, prosimy wysłać wiadomość pod e-mail: baza@autoremo.pl lub
zadzwonić pod numer tel. 725 272 306.

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, proszę wysłać wiadomość pod e-mail: iodo@home.pl lub zadzwonić pod numer tel. 725 272 708.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.

Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 3 lata.

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawca serwera.